Bērnu kalpošana

1

Piedzīvojumu meklētāju klubs (no angl. val. “Adventurer club”) – ir starptautiska organizācija, kas domāta bērniem 5 – 9 gadu vecumā.

Kluba galvenais mērķis:

tuvāk iepazīstināt bērnus ar Dievu un palīdzēt vēcakiem organizēt bērna iknedēļas aktivitātes. Nodarbību laikā bērni mācās priecāties dzīvot kristieša dzīvi un iegūst jaunas zināšanas un prasmes, kuras būs lietderīgas turpmākājās attiecībās ar Dievu. Tās attīsta uztīcēšanu gan Dievam, gan vēcakiem. Nodarbības tiek pielāgotas tieši šai vecuma grupai.

Comments are closed.