Jauniešu kalpošana

2

Ceļa meklētāju klubs (no angļu val. “Pathfinders”) – ir starptautiska organizācija, kas domāta pusaudžiem 10-15 gadu vecumā.

Kluba galvenais mērķis: iemācīt pusaudžus izveidot personiskas attiecības ar Dievu un pielāgot viņus dzīvei.

Organizācijas pamatā ir:

  • garīgo,
  • fizisko,
  • intelektuālo spēju attīstīšana.

Latvijā darbojas 18 Ceļa meklētāju klubi dažādās Latvijas pilsētās.

Mūsu ceļa meklētāju klubs „Dinaburga Cietoksnis” tika nodibināts 2008. gada februārī.

Nodarbību laikā pusaudži apgūst gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas vairākās nozarēs, kuras viņiem var būt noderīgas dzīves gaitā. Skolotāji cenšas iedvesmot bērnus mīlēt Jēzu un uztīcēties Viņam. Katram ceļa meklētājam tiek dāvāta iespēja atklāt un attīstīt savas stiprākās puses. Daudzās nodarbībās bērni apgūst zināšanas par dabu gan telpās, gan ārpus tām, lai tuvāk iepazītu mūsu Radītāju. Ceļa meklētāji mācās rūpēties par savu veselību un piekopt veselīgu dzīves veidu, kā arī kalpot cilvēkiem un Dievam.

Comments are closed.